Calendar of Feast-Days of Deities

What follows is the calendar of feast-days of deities that I currently follow, in my private capacity as priest of my own household, as it were.

Every Kalends is sacred to Juno, every Ides to Jupiter. In addition to this, I’m including the Nones of every month for the sake of completeness, as well as the day one week before the Kalends (a. d. VIII Kalendas), since the Gauls seem to have paid attention to this date as well.

This calendar is, upon the whole, more ‘Roman’ than Gallo-Roman, since most of our information on the calendar comes from Italy (with two important exceptions from Grand and the Rhine). I don’t observe all of these feast-days ritually, but I’m including them all just because it’s nice to know on a given day if it’s sacred to some particular deity, whom I’ll often include in my daily prayers even if it isn’t a deity I ordinarily deal closely with.

Hercules, Æsculapius, díuí, etc., appear both here and on the calendar of díuí and heroes. Since the point of the latter page being to honour exalted individuals who lived on earth and the point of this one being to honour divinities, those who are both appear on both.

Ianuárius
1: Kalendae
3: pro salúte imperatoribus IOM, Iúnóni, Mineruae, Ioui Victori, Marti Patri, Marti Victori, Victoriae… [FD]
4: Toutatí [MPC] ; Semelae [MPC]
5: Nónae
11: diés Carmentariorum [Chron]
13: Ídús ; ára IOM, Siluánó & Diánae Sanctae in Mogontiacó dédicáta est [AÉ 1976:502] ; árae IOM, Iúnóní Régínae, Fortúnae, genió locí dís deabusque omnibus in Germániá Superióre dédicátae sunt [AÉ 1978:551, AÉ 2012:1013, CIL 13:06442]
15: Carmentalia [Chron]
16: diés nátális Antiochí Theí [ND]
21: Belénó [MPC]
22: Matrebo Namausicabo [MPC]
23: fánum in HDD deó inuihtó Miðrae dédicátum est [Finke 163]
24: diés nátális díuí Hadriání [Chron] ; templum Sarapí in Ostiís dédicátum est [FO]
25: a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955]
30: ára Pácí Augustae dédicáta est [FVer, FP]

Februárius
1: Kalendae ; diés nátális Herculis [Chron]
5: Nónae ; Concordiae [FAM]
13: Ídús
15: Lupercália [FVer]
16: diés nátális díuae Faustínae maióris
17: Quirínália [FAM]
13-22: Parentália (Dís Mánibus)
21: Férália (Dís Mánibus) [Chron]
22: a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; Caristia (Dís Mánibus) [Chron]
23: Terminália [Chron]
27 (28 in leap years): Equirria (Martí) [FAM]

Martius
1: Kalendae ; diés nátális Martis [Chron, FD] et Fériae Martí, Iúnóní [FP] ; Mátrónália (Iúnóní Lúcínae)
7: Nónae ; Iúnónália [Chron]
14: Equirria (Martí) [FAM]
15: Ídús ; Annae Perennae ; canna intrat [Chron]
17: Líberália [Chron]
18: ára in HDD deae Eponae dis Mairabus genio loci dédicáta est [CIL 13:5622]
19: Quínquátria (Mineruae) [Chron]
21: diés nátális Mineruae [Chron]
25: Aequinoctium [AÉ 2003:1279] ; a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; Hilaria Matris Deum [Chron]

Aprílis
1: Kalendae ; Venerália lúdí [Chron]
3: diés nátális deí Quiríní [Chron]
4-10: Lúdí Megalensés (Magnae Matrí) [Chron]
5: Nónae ; Fortúnae Publicae [FAM]
8: diés nátális Castoris & Pollúcis [Chron]
10: aedés Magnae Matris in Pallatió dédicáta est [FP]
12: deae Sulí [AÉ 1982: 661]
12-19: Lúdí Cereálés [Chron]
13: Ídús : Ioui Victorí [FAM]
15: Ariadnae [MPC]
19: Cererí, Liberó & Liberae [FAM, CIL 6:2296]
21: Parília (Palí ; Venerí ; diés nátális Vrbis Rómae [Chron])
22: in HDD Marti Loucetio et Victoriae Nemetonae in Eisenberg [AÉ 2007:1044]
23: Vínália urbána (Venerí)
24: a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955]
25: Serápia [Chron]
26: diés nátális díuí Marcí Antoníní [Chron]
30: in HDD et Numinibus Augg IOM ludí scaenicí in Bedá [CIL 13:132]
30–3 mai: Lúdí Flórálés [Chron]

Máius
1: Kalendae ; Laribus [FVen]
5: Proserpinae [MPC]
7: Nónae
11: ára in HDD et deae Vercanu dédicáta est in cíuitáte Mediomatricórum [CIL 13:4511]
12: aedes Martí Vltorí in Circó dédicáta est [FCum, FD]
15: Ídús ; diés nátális Mercurií [Chron] et Mercurália ; fériae Iouí, Mercurió & Maiae [FVen]
23: ára IOM Dolichénó in Mogontiácó dédicáta est [CIL 13:11812]
25: a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; Fortúnae Publicae [FVen]

Iúnius
1: Kalendae : Iúnóní Monétae [FVen] ; diés nátális Martis in Cliuó [FAM]
3: Fériae Bellónae [FVen]
4: Abnobae [MPC]
5: Nónae ; Dió Fidió [FVen]
9: diés nátális Vestae et Vestália [Chron, FD]
11: Matrália (diés nátális Matris Mátútae) [Chron]
13: Ídús ; Quínquátrús minórés (Mineruae) ; diés nátális Músárum [Chron] ; deae Ritonae Pritonae [OEC]
15: Intarabó [OEC]
19: Adónia ; Mineruae in Auentínó [CIL 6:2296]
20: deo Vorioni [OEC]
21: Alaunae [OEC]
22: Boudinae [OEC]
24: Sólstitium [AÉ 2003:1279] ; a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; Fortí Fortúnae [Chron]

Iúlius
1: Kalendae ; aedés Rosmertae in Suromagó dédícáta est [CIL 13:4208] ; Félícitátí in Capitolio [CIL 10:6638] ; Disciplínae [PSVL]
4: diés nátális díuae Matidiae [FD]
6-13: Lúdi Apollinárés [Chron]
7: Nónae Caprotínae
11: imperium díuí Antoníní Pií et díuae Faustínae maióris
13: Apollinária
15: Ídús ; árae in HDD, IOM, Iúnóní Régínae, Mineruae, Martí, Victoriae, genió locí, & geniís praesidium dédicátae sunt in Obernburg am Main [AÉ 1957:50, AÉ 2012:1022] ; árae in HDD, deó Siluánó, genió locí & Deánae in Mog. dédicata sunt [AÉ 1976:502–503] ; ára deábus Aufaniábus et tútélae locí in Mog. dédicáta est [CIL 13:6665]
12: dies nátális díuí Iúlií [CIL 10:6638]
23: Neptúnália [FG, FD]
25: a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; Furrinália ; Icouellaunae [OEC]

Augustus
1: Kalendae ; ára trium Galliárum deae Rómae & Augustó in Condátí [CST] ; diés nátális díuórum Claudií et Pertinácis [CST, Chron] ; Speí ad forum Holitorium [CIL 6:2295, FVat]
5: Nónae ; diés nátális Salútis [Chron]
9: Sólí Indigetí in colle fériae [CIL 6:2295]
9-18: decamnoctiacís Granní? [OEC]
10: fériae Cererí et Opí Augustae [CIL 10:6638] ; initium regní Antiochí Theí [ND]
12: Herculi inuictó/magnó [FVat, FAl] ; Lychnapsia (Ísidí) [Chron]
13: Ídús ; ára IOM, Apolliní et Dianae dédicáta est in Stockstadt ; Nemorália (Diánae in Auentínó) et diés nátális Diánae [Chron] ; Vortumnó in Auentínó (Vertumnó siue Pisintó) [FVat] ; Herculí inuictó ad portam trigeminam [FAl] ; Castorí & Pollúcí in circo Flaminio [FAl] ; Flórae ad circum Maximum [FAl]
15: diés nátális díuae Marciánae
18: ára Apolliní Grannó in Altiaiá dédicáta est [AÉ 1933:138] ; aedés díuó Iúlió dédicáta est [FAl]
19: diés nátális díuí Próbí [Chron]
23: Volkánália (Volkánó in circo Flaminio) [FG] ; «móns Vaticánus» deae Virtútí Bellónae in Mogontiácó restitútus est [CIL 13:7281] ; deo Lénó Martí síue Oceló Vellaunó et Num Aug [RIB-01, 00309, Caerwent]
25: a. d. VIII Kalendas [CIL 13:5955] ; Opiconsiuia (Opi in Capitolio) [FVat]
28: ára Victóriae in Curiá dédicáta est ; Sólí & Lúnae [Chron]

September
1: Kalendae ; in HDD Ioui, genió locí, ceterísque dís inmortalibus in Colóniá, Bonná et Vícó Aurélió
2: Taranou [MPC]
4-19: Lúdí Rómání [Chron, FVat]
5: Nónae
8: Ðíronae [MPC]
11: diés nátális Aesculápií [Chron]
13: Ídús : fériae Iouí [CIL 6:2295] ; Iouí, Iúnóni, Mineruae epulum [FVat]
18: diés nátális díuí Traiání [Chron]
19: diés nátális díuí Antóníní Pií [Chron]
21: diés nátális díuae Faustínae minóris [FD]
23: diés nátális díuí Augustí ; Taruui Trigaranou [PSN]
24: Aequinoctium [AÉ 2003:1279] ; a. d. VIII Kalendas [CIL 13:5955] ; Nehalenniae [MPC]
25: Venerí Genetricí in foró Caesaris [FVat]
29: ára deó Mercurió Cimiacinó in Abodiácó dédicáta est [CIL 3:5773]

Octóber
1: Kalendae
5: aedés Caiuae deae dédicáta est [CIL 13:4149]
7: Nónae
9: aedés Apollinis in Palátió dédicáta est [CIL 10:6638] ; Cernunnos [OEC]
13: Fontinália [FAM] ; Icouellaunae [OEC]
15: Ídús : fériae Iouí [CIL 6:2295] ; Equus Octóber (Martí) [Chron]
18: árae Magnae Matrí Deum in Lactórá dédicátae sunt [CIL 13:505, etc.]
20: ieiunium Cereris [FO]
25: a. d. VIII Kalendas [CIL 13:5955] ; Panthea [PSVL]
26: Pomonae [MPC]
27: Aeternitátí [MPC]
28–1 novembre: Ísia [Chron]
30–1 novembre: Trinoxtion Samoni [conventionnel]

Nouember
1: Kalendae
3: Hilaria Ísidis [Chron]
4-17: Lúdí Plebeí [CIL 10:6638]
5: Nónae
6: Belisamae [MPC] ; diés nátális díuí Iúliání
8: diés nátális díuí Neruae [Chron]
9: Martí Albiorící [PSN]
13: Ídús : Iouí epulum [CIL 6:2295] ; Féróniae in Campó [CIL 6:2295]
17: diés nátális díuí Vespasiání [Chron]
19: Arduinnae [MPC]
24: a. d. VIII Kalendas [CIL 13:5955]
25: Nemesi [MPC]
27: diés nátális Antinoí

December
1: Kalendae
5: Nónae ; Faunália priuáta [QHF]
8: árae Magnae Matrí Deum in Lactórá dédicátae sunt [CIL 13:513, etc.]
9: taurobolium Magnae Matrí Deum (pro salúte Antonínó Pió, etc.) in Lugudúnó [CIL 13:1751]
10: tribúnicia potestás díuí Postumí
13: Ídús ; ára Herculi in Vícó Aurélió dédicátae est [AÉ 1978:523], ára Diánae ídem [AÉ 1978:523] ; Tellúrí & Cererí lectisternium [FP]
15: diés nátális díuí Vérí [Chron]
17: Saturnália [Chron]
18: Eponae [FG]
19: Opália [FAM]
23: Sigillaria ; Larentália [FAM] ; IOM et Iúnóní Régínae et Genió locí et Concordiae [CIL 13:11771]
25: Brúma [AÉ 2003:1279] ; a. d. VIII Kalendas [d’après CIL 13:5955] ; diés nátális Sólis Inuictí [Chron]
30: diés nátális díuí Títí [Chron]


Index

Abnoba, 4 June [MPC] (cf. “Diana”)
Adonis, 19 June
Æsculapius, 11 Sep
Æternitas, 27 Oct [MPC]
Alauna, 21 June [OEC]
Albiorix, vide “Mars Albiorix”
Ancamna, 3 Jan [OEC]
Anna Perenna, 15 Mar
Antinoüs, 27 Nov
Antiochus Theos, 16 Jan, 10 Aug
Antoninus Pius, 11 July, 19 Sep
Apollo, 6-13 July, 13 July, 13 Aug, 9 Oct
Apollo Grannus, 9-18 Aug? [OEC], 18 Aug
Arduinna, 19 Nov [MPC]
Ariadne, 15 Apr [MPC]
Asclepius, vide “Æsculapius”
Aufaniæ, 15 July
Augustus, 1 Aug, 23 Sep
Belenos, 21 Jan [MPC]
Belisama, 6 Oct [MPC]
Bellona, 3 June (cf. “Virtus Bellonæ”)
Boudina, 22 June [OEC]
Cæsar, vide “Julius”
Caiva (Cajua?), 5 Oct
Carmenta, 11 Jan, 15 Jan
Castor & Pollux, 8 Apr, 13 Aug
Ceres, 12-19 Apr, 19 Apr, 10 Aug, 20 Oct, 13 Dec
Cernunnos, 9 Oct
Claudius, 1 Aug
Concordia, 5 Feb, 23 Dec
Cybele, vide “Magna Mater Deum”
Diana, 13 Jan, 15 July, 13 Aug, 13 Dec (cf. “Abnoba”)
Dii Manes, 13-22 Feb, 21 Feb, 22 Feb
Ðirona, vide “Sirona”
Disciplina, 1 July
Dius Fidius, 5 June
Earth, vide “Tellus”
Epona, 18 Mar, 18 Dec
Eternity, vide “Æternitas”
Felicitas, 1 July (cf. “Rosmerta”)
Faunus, 5 Dec
Faustina Major, 16 Feb, 11 July
Faustina Minor, 21 Sep
Feronia, 13 Nov
Flora, 30 Apr–3 May, 13 Aug
Fontus, 13 Oct
Fors Fortuna, 24 June
Fortuna, 13 Jan
Fortuna Publica, 5 Apr, 25 May
Furrina, 25 July
Genius loci, 13 Jan, 18 Mar, 15 July, 1 Sep, 23 Dec (cf. “Tutela loci”)
Grannus, vide “Apollo Grannus”
Hadrian, 24 Jan
Hercules, 1 Feb, 12 Aug, 13 Aug, 13 Dec
Hope, vide “Spes”
Θirona, vide “Sirona”
Icovellauna, 13 Oct [OEC]
Intarabus, 15 June [OEC]
IOM, vide “Jupiter Optimus Maximus”
Isis, 12 Aug, 28 Oct–1 Nov, 3 Nov
Julian, 6 Nov
Julius (i.e. Julius Cæsar), 12 July, 18 Aug
Juno, 3 Jan, 1 Mar, 7 Mar, 13 Sep
Juno Moneta, 1 June
Juno Regina, 13 Jan, 15 July, 23 Dec
Jupiter, 15 May, 1 Sep, 13 Sep, 15 Oct, 13 Nov
Jupiter Optimus Maximus, 3 Jan, 13 Jan, 30 Apr, 15 July, 13 Aug, 23 Dec
Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, 23 May
Jupiter Victor, 3 Jan, 13 Apr
Lares, 1 May, 23 Dec
Lenus Mars, 23 Aug
Liber Pater, 17 Mar, 19 Apr
Libera, 19 Apr (cf. “Proserpina”)
Liberty, cf. “Feronia”
Lucius Verus, vide “Verus”
Luna, 28 Aug
Magna Mater Deum, 25 Mar, 4-10 Apr, 10 Apr, 18 Oct, 8 Dec, 9 Dec
Maia, 15 May (cf. “Rosmerta”)
Mairæ, 18 Mar
Marciana, 15 Aug
Marcus Aurelius, 26 Apr
Mars, 27 Feb, 1 Mar, 14 Mar, 1 June, 15 July, 15 Oct
Mars Albiorix, 9 Nov [PSN]
Mars Loucetius, 22 Apr
Mars Pater, 3 Jan
Mars Toutatis, vide “Toutatis”
Mars Ultor, 12 May
Mars Victor, 3 Jan, 1 Mar
Mater Deum, vide “Magna Mater Deum”
Mater Matuta, 11 June
Matidia, 4 July
Matres Namausicæ, 22 Jan [MPC]
Mercury, 15 May
Mercury Cimiacinus, 29 Sep
Minerva, 3 Jan, 19 Mar, 21 Mar, 13 June, 19 June, 15 July, 13 Sep
Mithras, 23 Jan
Moon, vide “Luna”
Muses, 13 June
Nehalennia, 24 Sep
Nemesis, 25 Nov [MPC]
Nemetona, vide “Victoria Nemetona”
Neptune, 23 July
Nerva, 8 Nov
Numina Augustorum, 30 Apr
Ocelus Vellaunus, 23 Aug
Ops, 10 Aug, 25 Aug, 19 Dec
Pax Augusta, 30 Jan
Pertinax, 1 Aug
Pisintus, vide “Vertumnus or Pisintus”
Pius, vide “Antoninus Pius”
Pomona, 26 Oct [MPC]
Postumus, 10 Dec
Probus, 19 Aug
Proserpina, 5 May [MPC] (cf. “Libera”)
Quirinus, 17 Feb, 3 Apr
Ritona, 13 June [OEC]
Roma, 21 Apr, 1 Aug
Rosmerta, 1 July (cf. “Felicitas”, “Maia”)
Salus, 5 Aug (cf. “Sirona”)
Sarapis, vide “Serapis”
Saturn, 17 Dec
Semele, 4 Jan [MPC]
Serapis, 24 Jan, 25 Apr
Silvanus, 13 Jan, 15 July
Sirona (i.e. Ðirona), 8 Sep [MPC] (cf. “Salus”)
Sol, 28 Aug
Sol Indiges, 9 Aug
Sol Invictus, 25 Dec
Spes, 1 Aug
Sulis [a.k.a. Sulis Minerva, Sul], 12 Apr
Sun, vide “Sol”
Taranus, 2 Sep [MPC]
Tarvos Trigaranus, 23 Sep [PSN]
Tellus, 13 Dec
Terminus, 23 Feb
Titus, 30 Dec
Toutatis, 4 Jan [MPC]
Trajan, 18 Sep
Tutela loci, 15 July (cf. “Genius loci”)
Venus, 1 Apr, 21 Apr, 23 Apr
Venus Genetrix, 25 Sep
Vercana, 11 May
Vertumnus or Pisintus, 13 Aug
Verus, 15 Dec
Vespasian, 17 Nov
Vesta, 9 June
Victoria, 3 Jan, 28 Aug
Victoria Nemetona, 22 Apr
Virtus Bellonæ, 23 Aug
Vorio, 20 June
Vulcan, 23 Aug
“and all other gods and goddesses”, 13 Jan, 1 Sep


Abbreviations:

AÉ: Année Épigraphique
Chron: Chronography of 354
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum
CST: C. Suetonius Tranquillus, Claudius 2
FAl: Fasti Allifani (CIL 9:2319)
FAM: Fasti Antiates majores
FD: Feriale Duranum
FG: Fasti Guidizzolenses (AÉ 1892:83)
FO: Fasti Ostienses (CIL 14:244)
FP: Fasti Praenestini (InscrIt-13-02, 17)
FVat: Fasti Vaticani (CIL 6:2298)
FVen: Fasti Venusini (CIL 9:421)
FVer: Fasti Verulani (AE 1923:24)
MPC: date of discovery of the minor planet named in honour of the deity in question
ND: Greek inscriptions at Nemrut Dağı
OEC: my own suggestion or UPG
PSN: date of discovery of the moon named in honour of the deity in question
PSVL: calendar of P. Sufenas Virius Lupus
QHF: Q. Horatius Flaccus
RIB: Roman Inscritptions of Britain